Strava

Uvedomujeme si, aká dôležitá je strava pre správny vývoj dieťaťa. Snažíme sa aby jedálniček detí obsahoval dostatok mlieka, mliečnych výrobkov, zeleniny a ovocia. Stravu pripravujeme v našej vlastnej školskej jedálni. V rámci dňa majú deti zabezpečenú chutnú desiatu, obed a olovrant. Od mala učíme deti slušnému správaniu pri stole, staršie deti sa učia správne a bezpečne narábať s príborom.

Výška stravného je 1,90€ za každý vydaný obed + 3,- € režijný poplatok za každý mesiac.
Vedúca školskej jedálne:
Božena Rybárová
Telefonický kontakt:
054/474 65 72
(Úradné dni Pondelok, Streda a Piatok od 10:00 – 12:00)

Školský mliečny program

Materská škola je zapojená do projektu spolufinancovaného Európskou úniou a prostriedkami štátneho rozpočtu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách.

Ovocie do škôl

Materská škola je zapojená do projektu spolufinancovaného Európskou úniou a prostriedkami štátneho rozpočtu na podporu spotreby ovocia a zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny pre deti v materských školách.

Diétne stravovanie

Do materskej školy sa deťom individuálne strava nedonáša. Okrem detí, ktorých posúdenie lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore zdravotný stav dieťaťa predškolského veku vyžaduje osobitné stravovanie.

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od odborného lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť napr. mliečne výrobky, potraviny obsahujúce škrob, atď.

Materská škola na Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, 085 01 Bardejov
Riaditeľ školy: Mgr. Božena Gočová – Benková
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Kolcunová
Tel.: +421 901 713 506
E-mail: ms.lsvobodu@gmail.com
(Úradné dni Str – Pia od 10:00 do 12:00, prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru)

Vedúca školskej jedálne: Božena Rybárová
Tel. : 054/474 65 72
(Úradné dni Pon, Str, Pia od 10:00 do 12:00)