Dokumenty

Súhlas rodiča s PPPV

Súhlas lekára s PPPV

Čestné vyhlásenie zák. zástupcu pokračovaním  PPPV

Zápis detí do MŠ pre šk. rok 2024-2025

Školský poriadok Zobraziť
Prevádzkový poriadok Zobraziť
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy Zobraziť
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy Zobraziť
Žiadosť o úpravu stravovania dieťaťa v materskej školy Zobraziť
Splnomocnenie k prevzatiu dieťaťa z materskej školy Zobraziť
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Zobraziť

Materská škola na Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, 085 01 Bardejov
Riaditeľ školy: Mgr. Božena Gočová – Benková
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Kolcunová
Tel.: +421 901 713 506
E-mail: ms.lsvobodu@gmail.com
(Úradné dni Str – Pia od 10:00 do 12:00, prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru)

Vedúca školskej jedálne: Božena Rybárová
Tel. : 054/474 65 72
(Úradné dni Pon, Str, Pia od 10:00 do 12:00)