Naša materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelanie pre Vašich najmenších.

Prevádzka

Prevádzka materskej školy:

6:45 – 16:30
Schádzanie detí do materskej školy:
6:45 – 8:00
Vyberanie detí z materskej školy:
15:00 – 16:30

          

 

OZNAM O ZÁPISE DO MŠ

                              MILÍ RODIČIA

ZAPOJILI SME SA DO PROJEKTU „ČERSTVÉ HLAVIČKY“

O čom je projekt?

Čerstvé hlavičky je projekt určený pre základné a materské školy na celom Slovensku a jeho cieľom je viesť deti k vyššej konzumácii ovocia a zeleniny. Deje sa tak prostredníctvom pravidelnej dávky ovocia alebo zeleniny, ktorú KAUFLAND poskytne (ak budeme úspešní a získame hlasovaním najviac hlasov) raz týždenne počas celého školského roka. Veríme, že pravidelnosťou poskytovaného ovocia a zeleniny, ako aj vzdelávaním prispejeme k tomu, aby si deti vytvorili zdravšie stravovacie návyky už od raného veku. Každá dieťa získa raz týždenne maximálne 200 g čerstvej zeleniny alebo ovocia.

Čo preto urobiť, aby sme boli úspešní?

V dňoch od 25. apríla do 29. mája 2024 bude možné na stránke www.cerstvehlavicky.sk hlasovať za našu materskú školu.

Pri registrácii si vyberiete kategóriu, do ktorej MŠ spadá na základe počtu detí.(101-200)

Pri prvej návšteve sa zaregistrujte. Následne budete vyzvaní na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu z SMS sa dokončí registrácia. Po dokončení registrácie sa udelí hlas škole alebo škôlke,

Pri ďalších návštevách stránky, stačí keď sa už len prihlásite a zahlasujete. Odoslaný hlas ihneď pripočíta našej MŠ

Verím, že spoločne sa nám to podarí a budeme úspešní

 

 

 

 

O nás

Dovoľte aby sme sa predstavili. Sme 6-triedna materská škola pre deti v Bardejove, nachádzajúca sa na sídlisku Vinbarg. Poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre deti. Vďaka výchovno-vzdelávacím aktivitám vytvárame pre deti podmienky k rozvoju kreativity, samostatnosti, hygieny, slušného správania, ale aj pohybu.Veríme, že sa Vašim najmenším bude u nás páčiť

ŠKOLNÉ

22 €/mesiac

Strava

Uvedomujeme si, aká dôležitá je strava pre správny vývoj dieťaťa. Snažíme sa, aby jedálniček detí obsahoval dostatok mlieka, mliečnych výrobkov, zeleniny a ovocia. Stravu pripravujeme v našej vlastnej školskej jedálni. V rámci dňa majú deti zabezpečenú chutnú desiatu, obed a olovrant. Od mala učíme deti slušnému správaniu pri stole, staršie deti sa učia správne a bezpečne narábať s príborom.

Výška stravného je 2,10 € za každý vydaný obed + 4,00€ režijný poplatok za mesiac.

Personál

Snažíme sa pre deti vytvárať prostredie, v ktorom sa budú Vaši najmenší cítiť príjemne a bezpečne. K tomu neodmysliteľne patrí náš personál, ktorý je v kontakte s deťmi každý deň. Spoznajte nás bližšie skrz kresby vašich ratolestí.

Materská škola na Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, 085 01 Bardejov
Riaditeľ školy: Mgr. Božena Gočová – Benková
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Kolcunová
Tel.: +421 901 713 506
E-mail: ms.lsvobodu@gmail.com
(Úradné dni Str – Pia od 10:00 do 12:00, prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru)

Vedúca školskej jedálne: Božena Rybárová
Tel. : 054/474 65 72
(Úradné dni Pon, Str, Pia od 10:00 do 12:00)