Naša materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelanie pre Vašich najmenších.

Prevádzka

Prevádzka materskej školy:

6:45 – 16:30
Schádzanie detí do materskej školy:
6:45 – 8:00
Vyberanie detí z materskej školy:
15:00 – 16:30

                             

Informácia o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov
JÚL a AUGUST 2024

Oznamujeme zákonným zástupcom detí navštevujúcich materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov, že prevádzka v mesiaci JÚL a AUGUST 2024 bude v týchto materských školách:
                         JÚL 2024

prevádzka začína 3. júla 2024 a končí 31. júla 2024 v týchto materských školách:
Materská škola, Komenského 24, Bardejov, (kontakt: 0901713501)
Materská škola, Nový Sad 24, Bardejov, (kontakt: 0901713504)
Materská škola, Nábrežná 2, Bardejov, (kontakt: 0901713505)
Materská škola pri Základnej škole, Pod Vinbargom 1, Bardejov. (kontakt:
0911544004) – otvorená v čase od 3. júla 2024 do 26. júla 2024.
                  AUGUST 2024

prevádzka začína 1. augusta 2024 a končí 23. augusta 2024 v týchto materských školách:
Materská škola, Komenského 47, Bardejov, (kontakt: 0901713502)
Materská škola, Gorkého 13, Bardejov, (kontakt: 0901713503)
Materská škola, Nám.arm.gen.L.Svobodu 15 (Vinbarg), Bardejov, (kontakt:
0901713506)
Materská škola pri Základnej škole, Pod papierňou 16 A, Bardejov. (kontakt:
0903646132) – otvorená v čase od 5. augusta 2024 do 16. augusta 2024.

Prevádzka všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov opäť začne 2. septembra 2024.

 

 

O nás

Dovoľte aby sme sa predstavili. Sme 6-triedna materská škola pre deti v Bardejove, nachádzajúca sa na sídlisku Vinbarg. Poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť pre deti. Vďaka výchovno-vzdelávacím aktivitám vytvárame pre deti podmienky k rozvoju kreativity, samostatnosti, hygieny, slušného správania, ale aj pohybu.Veríme, že sa Vašim najmenším bude u nás páčiť

ŠKOLNÉ

22 €/mesiac

Strava

Uvedomujeme si, aká dôležitá je strava pre správny vývoj dieťaťa. Snažíme sa, aby jedálniček detí obsahoval dostatok mlieka, mliečnych výrobkov, zeleniny a ovocia. Stravu pripravujeme v našej vlastnej školskej jedálni. V rámci dňa majú deti zabezpečenú chutnú desiatu, obed a olovrant. Od mala učíme deti slušnému správaniu pri stole, staršie deti sa učia správne a bezpečne narábať s príborom.

Výška stravného je 2,10 € za každý vydaný obed + 4,00€ režijný poplatok za mesiac.

Personál

Snažíme sa pre deti vytvárať prostredie, v ktorom sa budú Vaši najmenší cítiť príjemne a bezpečne. K tomu neodmysliteľne patrí náš personál, ktorý je v kontakte s deťmi každý deň. Spoznajte nás bližšie skrz kresby vašich ratolestí.

Materská škola na Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, 085 01 Bardejov
Riaditeľ školy: Mgr. Božena Gočová – Benková
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Katarína Kolcunová
Tel.: +421 901 713 506
E-mail: ms.lsvobodu@gmail.com
(Úradné dni Str – Pia od 10:00 do 12:00, prípadne podľa predchádzajúceho dohovoru)

Vedúca školskej jedálne: Božena Rybárová
Tel. : 054/474 65 72
(Úradné dni Pon, Str, Pia od 10:00 do 12:00)